Jak działa urządzenie?

Urządzenie emitujące pole pracuje bez mechanicznej ingerencji w substancje osuszanej budowli /kamień, cegła, beton itp.

Emitowane są bardzo małe fale elektromagnetyczne o odpowiednim kształcie, natężeniu, częstotliwości itp. powodując powstanie odwróconego dynamicznego zjawiska osmozy tj.: ruchu cząsteczek wody w kapilarach w kierunku ziemi.

 

W wyniku powyższego zjawiska woda jest sprowadzana do ziemi i mury pozostają trwale suche. Okres osuszenia budynku jest uzależniony od stanu początkowego zawilgocenia, stopnia zasolenia, grubości muru, rodzaju materiału i może trwać od 3 do 36 miesięcy. Urządzenie montuje się na stałe podczas normalnej eksploatacji budynku, bez względu na porę roku, na ścianach budynku, w piwnicy lub na parterze w miejscu centralnym tak aby w promieniu działania znalazł się cały obiekt. Urządzenie montowane jest zazwyczaj powyżej strefy zawilgocenia. Po osuszeniu obiektu aparat nadal działa spełniając rolę izolacji pionowej jak i poziomej zapobiegając ponownemu zawilgoceniu budynku, niweluje również szkodliwe promieniowanie żył wodnych. Urządzenia pobierają minimalną ilość energii elektrycznej, gdzie koszt eksploatacji wynosi około 1 zł miesięcznie. Jedno urządzenie oddziałuje na mury w promieniu do 12 metrów, a więc najpierw osuszy, a potem zabezpieczy przed powtórnym zawilgoceniem mury znajdujące się wewnątrz koła o średnicy 24 metrów. Przy większych obiektach należy tak dobrać ilość urządzeń aby swoim zasięgiem (oddziaływaniem) objęły cały obiekt.
Osusza mury będące w promieniu działania: od 9 – 15 m

ZASADA DZIAŁANIA ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU OSUSZANIA MURÓW:

Aparat ElektroAqua wytwarza słabe zmienne pole elektromagnetyczne o polaryzacji dodatniej, natomiast grunt na którym stoi obiekt, jest biegunem ujemnym. Zgonie z prawem fizycznym woda w polu elektromagnetycznym będzie poruszać się w stronę bieguna ujemnego, cząsteczki wody znajdujące się w kapilarach zostają przyciągnięte przez biegun ujemny (ziemię).
schemat
Efektem tego procesu jest trwałe osuszenie obiektu oraz zabezpieczenie przed ponownym zawilgoceniem spowodowanym podciąganiem kapilarnym. Okres osuszenia budynku jest uzależniony od stanu początkowego zawilgocenia, stopnia zasolenia, grubości muru, rodzaju materiału i może trwać od 6 do 36 miesięcy.
Aparat ElektroAqua pracuje bez mechanicznej ingerencji w materiał osuszanej budowli.

 

System osusza mury do poziomu wód gruntowych. Ściany wewnętrzne piwnic osuszane są bez konieczności wykonywania izolacji pionowej (przy wykluczeniu działania wody pod ciśnieniem hydrostatycznym). Ściany zewnętrzne – są osuszane przez system ze skutecznością działania zależną od miejscowych warunków (grubość murów i rodzaj użytych materiałów, istnienie izolacji pionowej oraz odwodnienie, poziom wód gruntowych, itd.).
System osusza mury i nie pozwala na ich powtórne zawilgocenie. Pełni zadanie izolacji poziomej – do poziomu wód gruntowych okalających obiekt, bądź dolnej krawędzi skutecznie działającej izolacji pionowej. W strukturze murów wytwarzana jest elektrostatyczna przepona (pełni zadanie izolacji poziomej i pionowej) uniemożliwiająca ich powtórne zawilgacanie.
Metoda jest skuteczna dla każdej grubości murów i różnych materiałów budowlanych (cegła, kamień, mur mieszany), jest niezależna od promieniowania ziemskiego, działa na wszystkie ściany budynku będące w promieniu działania aparatu, jest tańsza od metod tradycyjnych, można zrezygnować z zastosowania środków chemicznych i ich działań ubocznych.
Usuwa pleśń, likwiduje zapach stęchlizny
Trwale usuwa wysoką wilgotność powietrza oraz przykry zapach, likwiduje pleśnie i grzyby, zmniejsza koszty ogrzewania, zapobiega dalszym szkodom budowlanym. Oferujemy dodatkowe usługi ozonowania wspomagające proces przywrócenia świeżości pomieszczeniom.
Po osuszeniu następuje całkowita blokada możliwości ponownego zawilgocenia
Pragniemy równiez zauwazyc ze suche sciany wymagaja duzo mniej energii do ogrzania budynku niz mokre co w znaczny sposb przeklada sie na realne oszczednosci.
MODEL PODSTAWOWY ELEKTROAQUA GPL-111:
zasilanie 230 V
średnica pola działania 30 mb
moc pobierania 1,5 – 2 W.

Aparaty osuszające objęte są 20-letnim okresem gwarancji!
Prosty montaż, bezobsługowa eksploatacja
Urządzenie montuje się na stałe za pomocą dwóch kołków rozporowych o średnicy 10 mm. Urządzenie o wymiarach 29,5 x 24,5 x 11,5 cm, kolorze ciemnym lub białym posiada bardzo estetyczny wygląd, podłączone jest do puszki lub gniazda sieci elektrycznej 230V o częstotliwości 50 Hz. Pracę urządzenia sygnalizują dwie kolorowe diody LED: czerwona wskazuje zasilanie, zielona wskazuje emisję pola. Urządzenie po zamontowaniu nie wymaga obsługi, jest zasilane z sieci 220V, miesięczny koszt zużycia energii elektrycznej to około 1 zł
Urządzenie montuje się na stałe w piwnicy lub na parterze podczas normalnej eksploatacji budynku, bez hałasu i uciążliwych prac budowlanych. Po osuszeniu obiektu urządzenie nadal działa spełniając rolę izolacji skutecznie zapobiegającej ponownemu zawilgoceniu.
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU
Z uwagi na słabe natężenie pola wytwarzanego przez system nie należy obawiać się jakiegokolwiek zagrożenia związanego z jego funkcjonowaniem. Fakt ten potwierdzony jest urzędowymi atestami i certyfikatami. Aparat  ma tak dobraną częstotliwość, moc i promień działania, że nie stwarza żadnego zagrożenia dla ludzi, zwierząt i roślin. Na tej częstotliwości pracują również aparaty do rehabilitacji służące m.in. do leczenia schorzeń ortopedycznych, układu krążenia i neurologicznych, przyśpieszania gojenia się ran, leczenia ostrych i przewlekłych zapaleń oskrzeli i zatok, uśmierzania bólu.

Rozwiązanie posiada referencja konserwatorskie, było stosowana na obiektach zabytkowych.
Lista obiektów używających ElektroAqua »

Okres gwarancji to jest 20 lat. Zawsze okres gwarancji daje się dużo niższy niż szacunkowy średni czas bezawaryjnego działania urządzenia – urządzenie powinno działać znacznie dłużej. Trwałość elektroniki też zależy od jakości wykonania i stopnia skomplikowania. Nasze urządzenie nie jest produkowane w Chinach, tylko w Europie, i nie jest to robot z setką funkcji, tylko urządzenie, które ma za zadanie robić jedną rzecz i robi ją dobrze.

Gwarancja nie obejmuje:

Zewnętrznych ścian, posadzek piwnic w przypadku występowania parcia hydrostatycznego wód tj. podniesienia się poziomu lustra wody powyżej poziomu posadzki oddziaływanie aparatów może okazać się niewystarczające. Należy wówczas stosować technologię uzupełniającą np. drenaż, który obniży poziom lustra wody likwidując parcie hydrostatyczne.
Przegród zalewanych w wyniku usterek pokrycia dachowego, instalacji deszczowej, wodociągowej, kanalizacyjnej czy też w wyniku oddziaływania wody odbitej (czyli sytuacji w których mamy do czynienia z wodą napływającą pod ciśnieniem, np. z powodu uszkodzonych rur, zalaniami, powodziami, wodami gruntowymi, wodami rozpryskowymi, wodą spływającą ze zboczy). Zwracamy uwagę na to, że w procesie osuszania w murach zasolonych może występować na powierzchni krystalizacja agresywnych soli rozpuszczalnych w wodzie, narastanie kryształów może powodować destrukcję powierzchniową malowania, tynku. Jest to proces naturalny, za skutki którego producent nie ponosi odpowiedzialności, w ścianach nadmiernie zasolonych, niezależnie od zmian wynikających z usunięcia wilgoci pochodzenia kapilarnego, może występować zjawisko utrzymywania się wilgoci higroskopijnej, którą można usunąć skuwając zasolone tynki, w skrajnych przypadkach odsalając mury. Nadmierna wilgoć higroskopijna jest zatem wyłączona z gwarancji, o terminach usunięcia zasolonego tynku i możliwości położenia nowego antysolnego decyduje przedstawiciel naszej firmy.

Uszkodzenia mechaniczne lub zalanie wodą urządzenia osuszającego lub uszkodzenie plomby umieszczonej na aparacie powodują utratę gwarancji.

Bezpłatne usługi w okresie gwarancyjnym

Po zainstalowaniu urządzenia nasza firma zobowiązuje się do:
Bezpłatnej kontroli przebiegu osuszania. Podstawą oceny przebiegu procesu osuszania są badania poziomu zawilgocenia metodą elektroniczną .W przypadku dojazdu do miejsca będącego poza aglomeracją Warszawską i będącego dalej niż 100 km od głównej siedziby firmy (Radom) pobieramy w takich przypadkach opłatę jedynie za dojazd od siedziby firmy do miejsca realizacji i z powrotem wg obowiązujących stawek dla samochodów osobowych powyżej 900 cm3. W obszasze aglomeracji Warszawskiej oraz lokalizacjach bliższych niż 100km od Radomia dojazd jest bezpłatny.
Bezpłatnego wykonywania napraw gwarancyjnych w ciągu 20 lat licząc od daty zamontowania aparatu.

W przypadku wystąpienia usterki lub braku odnotowania spadku zawilgocenia, Użytkownik zobowiązany zostaje do niezwłocznego zawiadomienia firmy LUCASSO o zaistniałej usterce lub stanie faktycznym. Prawidłowe działanie dające efekt w postaci osuszenia murów, uzależnione jest bezpośrednio od nieprzerwanego od momentu montażu działania systemu.