Urządzenia

 

DYSPONUJEMY KILKOMA MODELAMI URZĄDZEŃ DO OSUSZANIA METODĄ BEZINWAZYJNĄ ELEKTROAQUA GPL:

 

1. Model ElektroAqua Gpl-111

elektroaqua--gpl-111-1elektroaqua--gpl-111-2

Jest to podstawowy model o promieniu zasięgu działania od 9 do 15 m.

 

2. Model ElektroAqua Gpl-111/W

 

elektroaqua--gpl-111-w

z kontrolą mikroprocesorową procesu osuszania i wyświetlaczem parametrów: aktualna godzina, data, ilość dni przepracowanych, ilość godzin pracy w ostatniej dobie, charakterystyka przebiegów prądowych, informacje o systemie. Wszystkie wymienione parametry mogą być wyświetlane, w zależności od wyboru, w następujących językach: Angielski, Włoski, Francuski, Niemiecki, Polski. Promieniu zasięgu działania urządzenia od 10 do 18 m.

 

3.  Model ElektroAqua Gpl-111/R

 

elektroaqua--gpl-111-r1elektroaqua--gpl-111-r2

o promieniu działania od 12 do 18 m, z możliwością pomiaru zasięgu urządzenia za pomocą dołączonego odbiornika (testera), oraz możliwością zdalnej kontroli pracy urządzenia.

 

4. Model ElektroAqua Gpl-111/RW

 

elektroaqua--gpl-111-rw1elektroaqua--gpl-111-rw2

z kontrolą mikroprocesorową procesu osuszania i wyświetlaczem parametrów oraz z możliwością pomiaru zasięgu urządzenia za pomocą dołączonego odbiornika (testera), oraz możliwością zdalnej kontroli pracy urządzenia. Promień zasięgu działania tego aparatu od 12 do 18 m

Uwaga! Podane zasięgi urządzeń są orientacyjne, gdyż uzależnione są od rodzaju i grubości murów. Czym grubszy mur tym zasięg stopniowo się zmniejsza. Należy przyjąć zasadę że zasięg wszystkich urządzeń waha się w granicach od 9 do 18 m.

 

Jak działa urządzenie ?

 

Zasada działania

 

Urządzenie ElektroAqua osusza powierzchnie bez mechanicznej ingerencji osuszanej budowli (beton, cegła, cement, kamienie itd.). Główną zasadą działania jest emisja bardzo małych fal elektromagnetycznych o odpowiednim natężeniu, częstotliwości, kształcie, powodujących powstawanie odwróconego dynamicznego zjawiska. Elektroosmoza czyli ruch cząsteczek wody wchłoniętych przez np. mur w kierunku ziemi. W wyniku zjawiska elektroosmozy następuje zatrzymanie procesu podciągania wody do góry poprzez kapilary fundamentu i muru budynku. Obserwuje się osuszanie ścian.

 

przedipoinstalacji

 

 

Czas w jakim budynek zostanie osuszony zależy od kilku parametrów. Należy wziąć pod uwagę stopień zawilgocenia, grubość muru, rodzaj materiału z którego mur został wykonany oraz stopień zasolenia.

 

Rozwiązanie posiada referencje konserwatorskie, jest stosowana w obiektach zabytkowych.

 

Do przeprowadzenia elektroosmozy bezprzewodowej niezbędna jest instalacja urządzenia w budynku bez względu na porę roku. Nie przeszkadza to w normalnym użytkowaniu budynku. Urządzenie należy umieścić na poziomie – do pierwszego piętra w części centralnej by w promieniu działania znalazł się cały osuszany budynek. Aparaty ElektroAqua montowane powyżej strefy, która została zawilgocona

.

W momencie kiedy budynek zostanie osuszony, urządzenie dalej spełnia swoje zadanie i obiekt jest chroniony przed ponownym zawilgoceniem. Miesięczny koszt poboru energii takiego urządzenia to około 1 PLN miesięcznie.

 

Po zainstalowaniu urządzenia nasza firma zobowiązuje się do:

 

– Bezpłatnej kontroli przebiegu osuszania. Podstawą oceny przebiegu procesu osuszania badania poziomu zawilgocenia metodą elektroniczną .W przypadku dojazdu do miejsca będącego dalej niż 50 km od siedziby firmy (Zamość) pobieramy w takich przypadkach opłatę jedynie za dojazd od siedziby firmy do miejsca realizacji i z powrotem wg obowiązujących stawek dla samochodów osobowych powyżej 900 cm3.

– Bezpłatnego wykonywania napraw gwarancyjnych w ciągu 20 lat licząc od daty zamontowania aparatu.

W przypadku wystąpienia usterki lub braku efektów osuszania, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia firmy P.W. Antea o zaistniałym fakcie. Prawidłowe działanie i co z tym związane osuszenie murów, uzależnione jest od nieprzerwanego od momentu montażu działania systemu.

 

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU

Z uwagi na słabe natężenie pola wytwarzanego przez system nie należy obawiać się jakiegokolwiek zagrożenia związanego z jego funkcjonowaniem. Fakt ten potwierdzony jest urzędowymi atestami i certyfikatami. Posiadamy pozytywną opinie badania i oceny pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez urządzenie ElektroAqua Gpl wydaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy w Waszawie ( nr 325/PZ/2009/NM). Aparat ma tak dobraną częstotliwość, moc i promień działania, że nie stwarza żadnego zagrożenia dla ludzi, zwierząt i roślin. Na tej częstotliwości pracują również aparaty do rehabilitacji służące m.in. do leczenia schorzeń ortopedycznych, układu krążenia i neurologicznych, przyśpieszania gojenia się ran, leczenia ostrych i przewlekłych zapaleń oskrzeli i zatok, uśmierzania bólu.

 

Gwarancja nie obejmuje:

Zewnętrznych ścian, posadzek piwnic w przypadku występowania parcia hydrostatycznego wód tj. podniesienia się poziomu lustra wody powyżej poziomu posadzki – oddziaływanie aparatów może okazać się niewystarczające. Należy wówczas stosować technologię uzupełniającą np. drenaż, który obniży poziom lustra wody likwidując parcie hydrostatyczne.

Przegród zalewanych w wyniku usterek pokrycia dachowego, instalacji deszczowej, wodociągowej, kanalizacyjnej czy też w wyniku oddziaływania wody odbitej (czyli sytuacji w których mamy do czynienia z wodą napływającą pod ciśnieniem, np. z powodu uszkodzonych rur, zalaniami, powodziami, wodami gruntowymi, wodami rozpryskowymi, wodą spływającą ze zboczy). Zwracamy uwagę na to, że w procesie osuszania w murach zasolonych może występować na powierzchni krystalizacja agresywnych soli rozpuszczalnych w wodzie – narastanie kryształów może powodować destrukcję powierzchniową malowania, tynku. Jest to proces naturalny, za skutki którego producent nie ponosi odpowiedzialności, w ścianach nadmiernie zasolonych, niezależnie od zmian wynikających z usunięcia wilgoci pochodzenia kapilarnego, może występować zjawisko utrzymywania się wilgoci higroskopijnej, którą można usunąć skuwając zasolone tynki, w skrajnych przypadkach odsalając mury. Nadmierna wilgoć higroskopijna jest zatem wyłączona z gwarancji. O terminach usunięcia zasolonego tynku i możliwości położenia nowego antysolnego decyduje przedstawiciel naszej firmy.

Uszkodzenia mechaniczne lub zalanie wodą urządzenia osuszającego lub uszkodzenie plomby umieszczonej na aparacie powodują utratę gwarancji.

 

Walka z wilgocią to konieczność !
Zakończ swoje problemy z wilgocią !
Szczegółowe informacje – tel. 505 145 365