Wilgoć – co to jest?

 

WILGOĆ !!!!     SKĄD SIĘ BIERZE ????     JAK JĄ USUNĄĆ ????

 

 

W każdym domu, mieszkaniu czy jakimkolwiek budynku wilgoć pojawia się w sposób niekontrolowany i powoduje rozwój pleśni i grzybów, co się objawia brzydkim zapachem stęchlizny i wykwitami na murach.
Wilgoć powoduje pogorszenie wytrzymałości materiałów, obniżenie trwałości konstrukcji, odpadanie tynków i powłok malarskich, pogorszenie mikroklimatu – podwyższenie wilgotności, zwiększenie strat ciepła – znacznie wyższe koszty ogrzewania
Grzyby (pleśnie) i glony rozwijające się na zawilgoconych ścianach są powodem uporczywych alergii i groźnych chorób,

w tym również chorób nowotworowych.

 

Są różne powody pojawiania się wilgoci w budynkach:

 

 • brak lub uszkodzenie izolacji pionowej bądź poziomej,
 • kondensacja pary na ścianach,
 • zalania czy uszkodzenia budynku, dachu lub orynnowania.

 


W przypadku wystąpienia wilgoci w budynku, jest potrzebna diagnoza dotycząca jej źródła.

Sposób jej usunięcia zależy w dużej mierze od przyczyn zawilgocenia.

 

BRAK IZOLACJI

Bardzo częstym i poważnym  źródłem wilgoci w budynkach zwłaszcza starszych  jest brak, niewłaściwe wykonanie lub uszkodzenie izolacji poziomej lub pionowej.  W przypadku jej braku lub uszkodzenia woda wnika w mikrokanaliki powietrzne muru zwane  kanałami kapilarnymi.
Im bardziej porowaty materiał tym większa ilość kanałów kapilarnych.
Cząsteczki wody po zetknięciu się z murem poruszają się do góry w kapilarach muru dzięki ich napięciu powierzchniowemu i wytwarzaną poprzez ten ruch elektrycznością statyczną o ujemnym potencjale.

Zjawisko to nazywamy podciąganiem kapilarnym.
Im cieńsze są kapilary, tym większe jest ciśnienie i tym wyżej wilgoć dojdzie.
W starszych budynkach narażonych na długotrwałe działanie wody wysokość ta może dochodzić nawet do kilku metrów od poziomu gruntu!

 

Najlepszym i najtańszym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest

ELEKTROOSMOZA BEZPRZEWODOWA

Bezprzewodowy elektroniczny system osuszania murów – ElektroAqua

 

Zasada działania:

Urządzenie ElektroAqua osusza powierzchnie bez mechanicznej ingerencji osuszanej budowli (beton, cegła, cement, kamienie itd.). Główną zasadą działania jest emisja bardzo małych fal elektromagnetycznych o odpowiednim natężeniu, częstotliwości, kształcie powodujących powstawanie odwróconego dynamicznego zjawiska. Elektroosmoza czyli ruch cząsteczek wody wchłoniętych przez np. mur w kierunku ziemi. W wyniku zjawiska elektroosmozy następuje zatrzymanie procesu podciągania wody do góry poprzez kapilary fundamentu i muru budynku. Obserwuje się osuszanie ścian.

Czas w jakim budynek zostanie osuszony zależy od kilku parametrów. Należy wziąć pod uwagę stopień zawilgocenia, grubość muru, rodzaj materiału z którego mur został wykonany oraz stopień zasolenia.

Do przeprowadzenia elektroosmozy bezprzewodowej niezbędna jest instalacja urządzenia w budynku bez względu na porę roku. Nie przeszkadza to w normalnym użytkowaniu budynku. Urządzenie należy umieścić na poziomie – do pierwszego piętra w części centralnej by w promieniu działania znalazł się cały osuszany budynek. Aparaty ElektroAqua montowane są powyżej strefy, która została poddana zawilgoceniu.

 

przedipoinstalacji

 

W momencie kiedy budynek zostanie osuszony, urządzenie dalej spełnia swoje zadanie i budynek jest chroniony zarówno pionowo jak i poziomo przed ponownym zawilgoceniem. Miesięczny koszt poboru energii takiego urządzenia to około 1 PLN miesięcznie.

Aparat ElektroAqua montuje się na stałe za pomocą 2 kołków rozporowych o średnicy 10 mm bezpośrednio do muru. Niewielki rozmiar urządzenia 29,5×24,5×11,5 cm, wybór koloru jasnego lub ciemnego zapewni estetyczny wygląd. Podłączenie urządzenia następuje do puszki 230V o częstotliwości 50Hz. O prawidłowej pracy urządzenia informują dwie lampki LED – czerwona sygnalizująca zasilanie i zielona wskazująca na emisję pola.
Ważne jest to, że urządzenie po instalacji jest bezobsługowe. Za obudowę urządzenia odpowiedzialna jest firma ABB

(z Włoch) – dostępne kolory to biały oraz przydymiony.

 

MODEL ELEKTROAQUA GPL-111

 

elektroaqua--gpl-111-r1elektroaqua--gpl-111-2

Jest to podstawowy model o promieniu zasięgu działania od 9 do 15 m.

 

MODEL ELEKTROAQUA GPL-111/W

elektroaqua--gpl-111-w

Wersja z kontrolą mikroprocesorową procesu osuszania i wyświetlaczem parametrów: aktualna godzina, data, ilość dni przepracowanych, ilość godzin pracy w ostatniej dobie, charakterystyka przebiegów prądowych, informacje o systemie. Wszystkie wymienione parametry mogą być wyświetlane, w zależności od wyboru, w następujących językach: Angielski, Włoski, Francuski, Niemiecki, Polski. Promieniu zasięgu działania urządzenia od 10 do 18 m.

 

MODEL ELEKTROAQUA GPL-111/R

 

 

elektroaqua--gpl-111-r1elektroaqua--gpl-111-r2

Wersja o promieniu działania od 12 do 18 m, z możliwością pomiaru zasięgu urządzenia za pomocą dołączonego odbiornika (testera), oraz możliwością zdalnej kontroli pracy urządzenia.

 

MODEL ELEKTROAQUA GPL-111/RW

 

 

elektroaqua--gpl-111-rw1elektroaqua--gpl-111-rw2

Wersja z kontrolą mikroprocesorową procesu osuszania i wyświetlaczem parametrów oraz z możliwością pomiaru zasięgu urządzenia za pomocą dołączonego odbiornika (testera), oraz możliwością zdalnej kontroli pracy urządzenia. Promień zasięgu działania tego aparatu od 12 do 18 m.

 

Uwaga! Podane zasięgi urządzeń są orientacyjne, gdyż uzależnione są od rodzaju i grubości murów. Czym grubszy mur tym zasięg stopniowo się zmniejsza. Należy przyjąć zasadę że zasięg wszystkich urządzeń waha się w granicach od 9 do 18 m.

 

PROFESJONALNY APARAT DO OSUSZANIA BUDYNKÓW I MURÓW ELEKTROAQUA ZAPEWNIA:

 • Osuszanie murów znajdujących się w zasięgu działania urządzenia (cegła, kamień, beton)
 • Całkowitą skuteczną blokadę możliwości ponownego zawilgocenia budynku po osuszeniu
 • Usuwanie pleśni z pomieszczeń
 • Odgrzybienie pomieszczenia
 • Usunięcie zapachu stęchlizny

 

GŁÓWNE ZALETY ELEKTROAQUA:

 • Nie wymaga ingerencji w konstrukcję budynku, żadnego rodzaju prac budowlanych – wierceń, cięć, zastosowania trujących środków chemicznych itd.
 • Nie wymaga wykonywania żadnego rodzaju wykopów, izolacji czy też napraw
 • Posiada aktualne atesty i certyfikaty wymagane przez prawo budowlane polskie i UE
 • Długi okres gwarancji na skuteczność w osuszaniu budynków po instalacji systemu (20 lat) pod warunkiem spełnienia zaleceń producenta
 • Najniższa cena na rynku polskim za tego typu urządzenie
 • Bezobsługowy system kontroli
 • Duża liczba referencji

 

Suche mury to również duże oszczędności w ogrzewaniu budynku.

Wilgotne mury są o wiele chłodniejsze i trudniej jest je ogrzać.

 

JESTEŚMY GOTOWI DO UDZIELENIA WSZELKICH KONSULTACJI I DODATKOWYCH WYJAŚNIEŃ

TEL. 505 145 365

 

System elektroosmozy bezprzewodowej jest jedyną skuteczną formą likwidującą całkowicie przyczynę zawilgocenia murów.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty skutecznego osuszania budynków, murów i pomieszczeń!

 

NIEWŁAŚCIWA WENTYLACJA
Innym  powodem utrzymywania się wilgoci wewnątrz budynków, zwłaszcza  mieszkalnych, jest brak lub niedostateczna wentylacja.  Brak wentylacji lub nadmierne uszczelnianie budynków powodują zawilgocenia zwłaszcza gdy zapotrzebowanie na ciepło wzrasta czyli jesienią i zimą.
Objawia się to najczęściej zaparowanymi szybami, wodą na parapetach oraz wykwitami pleśni i grzybów wokół okien

i w górnych narożnikach pomieszczeń.
Zjawisko kondensacji pary występuje w budynkach, w których źle zaplanowano wentylację, zbyt uszczelnionych a także gdy w niedawnym czasie została niewłaściwie wykonana  termomodernizacja obiektów, lub wymiana okien,
Aby zapobiec powstawaniu grzybów wewnątrz domu należy, po jego dociepleniu i wymianie stolarki okiennej, zadbać o dobrą wentylację i utrzymanie stałej temperatury w naszym domu. Podstawa to właściwa i drożna wentylacja. W oknach nieposiadających mikrowentylacji pomocne okazują się nawiewniki okienne, które wspomagają wentylację oraz wyrównywanie ciśnienia w pomieszczeniach. Ich działanie jest proste i polega na prawach fizyki. Nawiewnik powoduje dostarczenie odpowiedniej ilości świeżego powietrza przy jednoczesnym wymuszeniu odprowadzenia przez wentylację  zużytego

i wilgotnego powietrza.
Nawiewniki są montowane w górnej krawędzi okna, tak aby zimne powietrze mieszało się z ciepłym zbierającym się pod sufitem. Montaż nawiewników przez fachowców z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi minimalizuje ryzyko uszkodzenia stolarki.

 

WILGOĆ PO WYKONANIU PRAC BUDOWLANYCH I ZALANIU
Wilgoć utrzymująca się  w wyniku prowadzenia prac budowlanych  (murowanie, tynki, wylewki) lub na skutek zalania ( opady atmosferyczne, powodzie, skutki gaszenia pożarów, zalania przez sąsiadów) jest bardzo uciążliwa.

Usunięcie jej wymaga czasu i odpowiednich urządzeń.
Są nimi osuszacze kondensacyjne. Ich działanie polega na schładzaniu powietrza poniżej tzw. punktu rosy, co powoduje skraplanie się wilgoci, czyli kondensację.
Przy pomocy osuszaczy kondensacyjnych, można osuszać budynki w trakcie prac budowlanych, remontowych  jak również  po zalaniu w skutek awarii, powodzi lub opadów atmosferycznych.
Stosując osuszacze kondensacyjne, skracamy czas schnięcia tynków, posadzek, dzięki czemu możemy szybciej przystąpić do kolejnych etapów remontu lub budowy.  W przypadku zalania szybkie wysuszenie murów nie pozwala na rozwinięcie się pleśni i grzybów.

Suche mury to również duże oszczędności w ogrzewaniu budynku. Wilgotne mury są o wiele chłodniejsze i trudniej jest je ogrzać.

 

Walka z wilgocią to konieczność !
Zakończ swoje problemy z wilgocią !
Szczegółowe informacje – tel. 505 145 365