Oferta

Oferta obejmuje:

 • Ocenę przyczyn i stopnia zawilgocenia
 • Dobór urządzeń i ich ilość
 • Dostawę i zainstalowanie urządzeń
 • Kontrolę przebiegu procesu osuszania

urzadzenie-elektroosmozy

Najnowsza generacja urządzeń „Elektroosmozy bezprzewodowej” GPL zasilanych energią elektryczną to najtańsza i najlepsza metoda na wykonania izolacji poziomej oraz pionowej bez prac budowlanych – odkopywania, wiercenia, podcinania, stosowania chemii itp.

 

 • ElektroAqua to najlepsze urządzenie do osuszania, odsalania muru, likwidacji grzyba, pleśni, stworzenia idealnego mikroklimatu w budynku
 • ElektroAqua likwiduje szkodliwe promieniowanie geopatyczne (żyły wodne) w polu działania urządzenia – stwierdzono korzystne działanie na organizm wpływające bardzo dobrze na jego funkcje życiowe
 • ElektroAqua posiada najniższą cenę w porównaniu z wszelkimi tego typu usługami dostępnymi w kraju
 • Proces osuszania nie wymaga dozoru, urządzenie posiada bezobsługowy system kontroli
 • Po osuszeniu następuje całkowita blokada możliwości ponownego zawilgocenia
 • Urządzenie montowane jest na stałe
 • Miesięczny koszt zużycia energii elektrycznej to około 1 zł
 • Urządzenia ElektroAqua posiadają wszelkie aktualne atesty i certyfikaty wymagane przez prawo budowlane polskie i UE

 

przedipoinstalacji

 

Walka z wilgocią to konieczność !
Zakończ swoje problemy z wilgocią !
Szczegółowe informacje – tel. 505 145 365